20 oktober 2013

Yogi Bear

Hij stopte acuut met ijsberen 
En is yogasoetra’s gaan leren 
Dat werkte meteen 
En voelde sereen 
Slechts ijsschotsen konden hem keren