1 februari 2015

Erosie

Erosie ontstaat vaak door water
En wat zien we hier even later
Er is personeel
Met guts en houweel
Dat zorgt voor heel ander geklater