8 februari 2015

Standje

Al knuffelend met lijf en leden
Is dit paartje banden aan 't smeden
Het ligt voor de hand
In sprinkhaantjesland
Wordt heus niet alleen maar gebeden