8 maart 2015

Schelpen

Zijn aandacht ligt puur bij de schelpen
Straks kan hij haar echt niet meer helpen
Zo raakt hij haar kwijt
En weent dan van spijt
Zijn tranenvloed niet meer te stelpen