12 juni 2016

De tandarts


Er was in de zestiger jaren
Een heel ander soort van gevaren
Die vent in die bus
Bedoel ik hier dus
De klas was dan niet te bedaren

Je moest dan per vijftal naar buiten
Al huilde je tranen met tuiten
Hij werkte met lood
Je ging bijna dood
Het klapperde echt in je kuiten

Er viel helemaal niets te grappen
Je luisterde en moest het snappen
Want snoep was funest
Het was echt de pest
Je eindigde met klapperhappen

Wie is er niet bang voor die boeman
Wie bibbert en beeft daar dan niet van
Misschien één of twee
Ik heb geen idee
Van mij mag die vent in de braadpan